libido Archiwum

Rola libido w osobowości

Libido wg języka wyrazów obcych oznacza: 1. żądzę oraz 2. termin używany przez psychoanalityków wszystkich odcieni na oznaczenie wewnętrznego źródła i właściwego motoru życia psychicznego człowieka. Jest nim wg Freuda instynkt płciowy, wg Adlera instynkt mocy, a zdaniem Junga obydwa wymienione instynkty …