Dlaczego zapamiętujemy informacje? Zasady funkcjonowania pamięci

Pamięć jest niezwykle skomplikowaną funkcją mózgu. Nie jest to, jak kiedyś uważano, miejsce magazynujące informacje, lecz wieloetapowy proces. Ma charakter aktywności, jest dynamiczny i wymaga zaangażowania. Według definicji pamięć to jedna z funkcji ludzkiego umysłu, zdolność poznawcza do przechowywania, magazynowania i odtwarzania informacji o doświadczeniach. Za proces zapamiętywania odpowiedzialnych jest kilka ośrodków w naszym mózgu.

Rodzaje pamięci

W latach 60 XX wieku przyjęto tezę o złożonej budowie pamięci. Wyróżnia się nie jeden, lecz trzy rodzaje pamięci: sensoryczną, krótkotrwałą i długotrwałą – składają się one na proces zapamiętywania.

PAMIĘĆ SENSORYCZNA

Jest to pamięć odporna za percepcję ulotnych wrażeń bodźców zmysłowych, które umożliwiają nam kontakt ze światem zewnętrznym. Na ułamki sekund trafiają tam obrazy, dźwięki i wrażenia dotykowe. To ona pozwala np. na łączenie klatek filmu w ciągły przekaz.

PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA

Ten rodzaj pamięci zwykło określać się również pamięcią operacyjną. Przechowuje ona informacje pochodzące z pamięci sensorycznej. Poddaje je również „obróbce” – zostają przemyślane i zorganizowane. Zarówno jej pojemność, jak i czas przechowywania materiału są ograniczone – przechowuje ona niewielką ilość informacji w krótkim czasie (informacja pozostaje w pamięci krótkotrwałej przez 18-20 s.). Co ważne to właśnie ona odgrywa kluczową rolę w procesie zapamiętywania – aby dana wiadomość została zapamiętana na długo, musi najpierw przejść przez ten etap, inaczej zostaje odrzucona i zapomniana. Poprzez koncentrację na informacji oraz jej powtarzaniu zostaje ona trwale zapisana w pamięci. Przetwarzana informacja ma charakter akustyczny lub dźwiękowy.

PAMIĘĆ DŁUGTRWAŁA

Jest to magazyn wszystkich informacji przeniesionych z pamięci sensorycznej i krótkotrwałej: doświadczenia, zdarzenia, informacje, emocje, umiejętności, słowa, kategorie, reguły i oceny, z którymi spotykamy się w ciągu życia. Jest to pamięć o nieograniczonej pojemności i trwałości, cały zasób wiedzy człowieka. Dodatkowo pamięć długotrwała pozwala na rozumowanie, dochodzenie, tworzenie nowej wiedzy czy operowanie abstrakcyjnymi pojęciami.

Działanie pamięci

Zapamiętywanie to zostawianie śladu w pamięci. Wrażenia zmysłowe docierają w postaci bodźca do mózgu. Chwilowe pobudzenie powoduje fizyczne zmiany w układzie nerwowym mózgu. Zetknięcie z informacją określane jest mianem konstrukcji, która stanowi pierwszy etap zapamiętywania. Kolejnym jest przetwarzanie informacji w mózgu. W tym momencie łączy się informacje z innymi, tworzy się pewien system. Na koniec następuje rekonstrukcja, a więc moment przypominania sobie, przywoływania informacji. Znajomość mechanizmu zapamiętywania pozwoliła na opracowanie wielu ciekawych ćwiczeń liczenia w pamięci i nie tylko.

Źrodło: Abakus – Arytmetyka mentalna

Dodaj Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *